MANIFIESTO - MANIFESTUA

MANIFESTUA EUSKAL HERRIKO TALDE ERREPUBLIKANOA

MANIFESTUA EUSKAL HERRIKO TALDE ERREPUBLIKANOA

 Euskal Herriko Talde Errepublikanoa (EHTE) lukururik gabeko elkarte bat da, alderdikeriarik gabea eta ideologikoki askotarikoa Askatasun, Berdintasun eta Anaitasun printzipioen araberakoa. EHTE higikunde errepublikanoaren barrukoa da eta balio eta ideia errepublikanoak hedatzen saiatzen da ekintza desberdinak gauzatuz euskal esparrutik estatu errepublikano, federal, solidario eta autodetermnazio eskubidea aitortzen duena lortzeko aldaketa sustatzeko xedeaz.

 

 1. Izaera errepublikanoko haustura bat proposatzen dugu, zeinak bide emango baitio prozesu konstituziogile demokratiko bati Hirugarren Errepublikan amaituko dena. Beraz, ez diogu men egiten diktadoreak inposaturiko monarkia bidegabera igarotzeko trantsizioari, ezta 1978.eko Konstituzioari ere. Hau da arrazoia zeinagatik proposatuko baitugu erreferendum baten deialdia aipatutako auziak ebazteko.
 2. Autodeterminazio eskubidea, euskal herritarrak garen aldetik, erreferendumean kontsultatzearen alde egiten dugu estatu espainiarrarekin nahi dugun harremana hautatzeko.
 3. Oroitzapen historikoa berreskuratzea. Ezin kenduzko ondare kolektiboa den aldetik, dictadura frankistak erail, pertsekutatu eta kaltetu dituen guztien borroka eta sakrifizioa errebindikatzen ditugu.
 4. Suspertze demokratikoa. Benetako ikusmolde demokratiko baten ardatz nagusitzat herritarren eredu partehartzaileak proposatzen ditugu erabakien debatean bezala, erabakiak hartzean ere. Alderdien Legearen, Immigrazio Legearen eta Espetxe Legearen ezeztapena, Kode Penalaren Erreforma, botereen egiazko bereizkuntza, e.a.
 5. Errepublikaren Defentsa, balio errepublikanoen eta giza eskubideen sustapenean oinarritua nagusi den eredu neoliberalaren aurka. Zehazki, publikoa denaren defentsa, hezkuntza eta osasuna bezalako oinarrizko kontuetan. Erlijio konfesio guztietatik eta bakoitzetik estatuaren bereizkuntza eta laikotasuna argi eta garbi jasota agertu beharko dira egingo den Konstituzioaren testuan.
 6. Adierazpen Askatasuna. Gaur eguneko une hauek bezalakoetan behar-beharrezkoa da adierazpen askatasunaren berariazko defentsa porrokatua, zeina xixkatua eta ebatsia baitago demokraziaren izenean eta ezin ezagutuzko eskubide bilakatzeraino manipulatua. Gurekin elkarlanean aritzeko edo bazkide izateko gogoa izan badezazu, harremanetan jar zaitezke ondoko helbidean:

 

 

info@errepublika.org 

http://www.errepublika.org

 

Osasuna eta Errepublika!

 

El Colectivo Republicano de Euskal Herria (CREH)  es  una  asociación  sin  ánimo  de lucro,  no partidista e ideológicamente plural conforme a los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. El CREH es parte del movimiento republicano y trata de difundir los valores e ideas republicanas a través de la realización  de  diversas  actividades  con el objeto de impulsar desde el ámbito vasco el cambio hacia un  estado republicano, federal, solidario y que reconozca el derecho de autodeterminación.

 

 1. Proponemos una ruptura de  carácter  republicano que propicie un proceso constituyente democrático y que desemboque en la Tercera República. Consiguientemente  no  acatamos la transición a la monarquía ilegítima e impuesta por el dictador, ni la  Constitución de 1978, por lo  que  propondremos  la convocatoria de un referéndum para dirimir dichas cuestiones.
 2. Derecho de  autodeterminación, como ciudadan@s vasc@s abogamos por la consulta en referéndum para escoger la relación  que queramos con  el estado español.
 3. Recuperación de la memoria histórica. Reivindicamos,  como  inalienable patrimonio colectivo, la lucha y el sacrificio de tod@s l@s asesinad@s, perseguid@s y damnificad@s por la dictadura franquista.
 4. Recuperación democrática .Proponemos modelos participativos  de la ciudadanía en el debate y la toma de  decisiones  como  eje central de una verdadera concepción democrática. Derogación  de  la  Ley de Partidos,  Extranjería,  Penitenciaria;  Reforma  del Código  Penal,  separación  real  de poderes,  etc.
 5. Defensa de la República,  basada  en  la promoción  de  los  valores  republicanos y  los derechos humanos frente al modelo neoliberal imperante. Específicamente la defensa de lo público en aspectos básicos como la educación y la sanidad. La separación del estado de todas y  cada  una  de las  distintas confesiones religiosas  y la laicidad deberán quedar recogidas con claridad en un futuro texto Constitucional.
 6. Libertad de expresión. En momentos  como los actuales se hace necesaria una expresa defensa a ultranza de la libertad de expresión escamoteada en nombre de la democracia y manipulada hasta convertirla en un derecho irreconocible.

 

 

        !!!!!   SALUD   Y   REPÚBLICA    !!!!